17 listopada 2009 r. sygnały strażackich pojazdów zakłóciły ciszę i spokój mieszkańców Barcian - niewielkiej miejscowości w Powiecie Kętrzyńskim. Całe szczęście tym razem syreny nie oznaczały czyjegoś nieszczęścia, a były tylko oznaką ćwiczeń jakie ochotnikom przygotowali strażacy z KP PSP Kętrzyn. 17 listopada 2009 r. sygnały strażackich pojazdów zakłóciły ciszę i spokój mieszkańców Barcian - niewielkiej miejscowości w Powiecie Kętrzyńskim. Całe szczęście tym razem syreny nie oznaczały czyjegoś nieszczęścia, a były tylko oznaką ćwiczeń jakie ochotnikom przygotowali strażacy z KP PSP Kętrzyn. Szkolenie dotyczyło taktyki działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku pożarów wewnętrznych, zasad pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, zasad BHP. Szkolenie zakończyło się ćwiczeniami praktycznymi na obiekcie strażnicy barciańskich ochotników. Całość szkolenia i ćwiczeń obserwował Wójt Gminy Barciany Łukasz Wiśniewski oraz Komendant Gminny OSP dh Franciszek Kopciuch.