W dniach 27. 05. – 12. 06. 2016 r. odbył się kolejny kurs szkoleniowy strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kętrzyńskiego. Szkolenie przeprowadzili nieodpłatnie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Całe szkolenie odbyło się na terenie, obiektach i sprzęcie kętrzyńskiej komendy. Na kurs zgłoszono 12 osób.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków-ochotników do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo–gaśniczych. W czasie kursu strażacy mieli możliwość zapoznania się z zasadami taktyki pożarniczej i ratowniczej, poznawali organizację łączności i współdziałania, techniki operowania prądami gaśniczymi, metody prowadzenia ewakuacji ludzi, mienia i zwierząt, a także zagadnienia bhp na miejscu akcji ratowniczej. Bardzo duży nacisk położyliśmy na zajęcia ze sprzętem ochrony dróg oddechowych. Każdy ze strażaków-ochotników musiał zaliczyć bardzo trudne zajęcia praktyczne w masce i z butlą powietrzną na plecach w zadymionych pomieszczeniach. Takie ćwiczenia miały oddać jak najbardziej realne warunki, z którymi mogą się spotkać nasi strażacy podczas prawdziwych akcji ratowniczych.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały łącznie 51 godzin lekcyjnych.

 

W niedzielę 12 czerwca br. odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia sprawdzające wszystkie nabyte umiejętności.  Do egzaminu przystąpiło łącznie 9 osób.

W dniu 12 czerwca br.  Z- ca Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie bryg. Szymon Sapieha wręczył świadectwa ukończenia szkolenia absolwentom kursu.

W ocenie komisji powołanej przez Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie st. bryg. Zbigniewa Borysa, egzaminy wypadły dobrze i świadczą o rzetelnym przygotowaniu się strażaków-ochotników do działań ratowniczych. Co jest niezmiernie ważne, gdyż w wielu przypadkach to właśnie strażacy-ochotnicy są pierwsi na miejscu zdarzenia i wielokrotnie wykonują samodzielnie coraz bardziej skomplikowane czynności ratownicze. Mało tego, to właśnie jednostki OSP stanowią trzon krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego, który ma za zadanie ratowanie zagrożonego zdrowia, życia ludzkiego i mienia oraz środowiska. Często więc podczas zdarzeń ma miejsce ścisła współpraca różnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i służb ratowniczych, a takie ćwiczenia i kursy mają doskonalić przyjęte zasady tej współpracy, wyrównać poziom wyszkolenia i przygotowania ratowników.

Kierownikiem kursu dbającym o jego prawidłowy przebieg i organizację był mł. kpt. Piotr Kimbar.

/zdjęcia: mł. ogn. Robert Ziemba/bryg. Szymon Sapieha; tekst: bryg.  Szymon Sapieha/