Od 9 kwietnia do 29 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku odbyło się szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ochotników do sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczo-gaśniczych przy użyciu posiadanego przez jednostkę sprzętu.

Strażacy uczyli się również prowadzenia łączności radiowej, wykonywania podstawowych czynności podczas powodzi oraz kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych. Szkolenie obejmowało 126 godzin, w tym 67 ćwiczeń praktycznych ze sprzętem i zakończone było egzaminem, który zaliczyli wszyscy słuchacze. Kierownikiem szkolenia był mł. bryg. Jerzy Gołembiewski, a wykładowcami doświadczeni strażacy z tutejszej komendy. W kursie uczestniczyło 45 strażaków z jednostek w Kowalach Oleckich, Borawskich, Lenart, Plewek, Szczecinek, Świętajna, Cichego, Mazur i Wieliczek. Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji kursu kierujemy do Nadleśnictwa Olecko za udostępnienie poligonu do ćwiczeń z pożarów lasu i ścinki drzew oraz oleckiej Policji za prowadzenie zajęć z kierowania ruchem drogowym. /tekst: st.kpt. Tomasz Jagłowski, zdjęcia: mł.bryg. Jerzy Gołembiewski/