We wtorek, 24 maja na przejściu granicznym w Grzechotkach odbyły się ćwiczenia służb i podmiotów w zakresie usuwania skutków emisji substancji niebezpiecznej przewożonej pojazdem dostawczym.

W ćwiczeniach przygotowanych przez Izbę Celną w Olsztynie uczestniczyli funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach, strażacy z Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Scenariusz ćwiczeń zakładał rozszczelnienie pojemników z kawasem siarkowym wwożonych na teren kraju pojazdem dostawczym. Funkcjonariusze urzędu celnego podczas odprawy stwierdzili wyciek niebezpiecznej substancji z pojazdu, który następnie w asyście straży granicznej i izby celnej został odstawiony w bezpieczne miejsce na przejściu granicznym. Jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej funkcjonariusze Straży Granicznej zabezpieczyli teren w pobliżu uszkodzonego pojazdu, udzielili pomocy medycznej dla jednej z poszkodowanych osób, która narażona była na działanie niebezpiecznego medium.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie, którzy rozpoczęli pierwsze działania ratownicze. Dodatkowo skierowano specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Strażacy wyposażeni w sprzęt, ubrania i narzędzia przystąpili do ewakuacji osoby poszkodowanej znajdującej się w bezpośrednim działaniu substancji niebezpiecznej, podjęli działania zmierzające do ograniczenia wycieku kwasu siarkowego oraz jego neutralizacji.  Beczki w których znajdowała się substancja niebezpieczna zostały uszczelnione i zabezpieczone. Pojazd z kłopotliwym ładunkiem zabezpieczyli funkcjonariusze izby celnej oraz straży granicznej. Tak wyglądał scenariusz ćwiczeń epizodycznych zorganizowanych na przejściu granicznym w Grzechotkach. Zmagania strażaków obserwował przedstawiciel Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - mł. bryg. Jarosław Skalski.

/mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/