W poniedziałek, 23 maja odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe zorganizowane dla braniewskich strażaków na obiekcie Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. Pozorowany pożar powstał w części poddasza użytkowego szkoły a zadymienie widoczne było ze znacznej odległości.

Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej dyrekcja szkoły podjęła decyzje o przeprowadzeniu ewakuacji uczniów z całego budynku. Po ogłoszeniu alarmu wszyscy uczniowie i pracownicy bez oznak paniki opuścili budynek szkoły przemieszczając się w miejsce zbiórki gdzie dokonano przeliczenia młodzieży oraz pracowników. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w wyniku pożaru dwie osoby zostały ranne.

Zespół kontrolujący z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie ocenił ewakuacje uczniów i personelu z placówki szkoły oraz sprawdzeniu poddano procedury bezpieczeństwa ppoż. obowiązujące w placówce szkolnej.

Zadaniem przybyłych strażaków było ugaszenie pozorowanego pożaru, dotarcie i ewakuacja osób poszkodowanych, praca strażaków z wykorzystaniem aparatów powietrznych w pomieszczeniach silnie zadymionych /działanie wytwornicy dymu parafinowego/. Dodatkowo sprawdzono praktyczne umiejętności udzielania pomocy medycznej oraz wykorzystania sprzętu ratowniczego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów pożarniczych. W działaniach ratowniczych wykorzystano również podnośnik hydrauliczny oraz sprawdzono możliwości skutecznego podania środka gaśniczego. Ważnym elementem był proces współdziałania jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie na miejscu pozorowanego pożaru oraz skuteczności łączności na miejscu prowadzenia działań.

Celem ćwiczeń było zapoznanie strażaków ze specyfiką i charakterem obiektu oraz z ewentualnymi zagrożeniami mogącymi wystąpić na terenie szkoły.

Na czas prowadzenia działań funkcjonariusze KPP w Braniewie wspierali strażaków zabezpieczając miejsce zdarzenia – droga krajowa K 54.

/mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/