W dniu 17 maja 2016 r. doszło do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej przez kilkunastu osobników w okolicach Dubeninek, Gołdapi i Bań Mazurskich. Z posiadanych informacji wynika, że celem działania bliżej niezidentyfikowanych osób jest doprowadzenie do całkowitego paraliżu życia mieszkańców Gołdapi poprzez zatrucie wody w wodociągach kanalizacji miejskiej oraz pozbawienia zasilania w energię elektryczną. Prawdopodobnie dwie grupy będą usiłowały przedostać się do m. Gołdap w okolice PWiK, trzecia usiłuje zniszczyć trakcję wysokiego napięcia.

W  dniu 17 maja 2016r. terroryści zaatakowali Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Sikorskiego w Gołdapi. Weszli na teren, zdetonowali ładunki wybuchowe i próbowali skazić wodociąg substancjami chemicznymi. Podczas ich ataku wielu pracowników zostało rannych. O katastrofie zostały powiadomione liczne służby bezpieczeństwa na terenie wszystkich gmin powiatu gołdapskiego. Na miejscu zaroiło się od policji, straży pożarnej, saperów, karetek pogotowia i innych służb. Na pierwszy ogień ruszyli uzbrojeni po zęby zamaskowani funkcjonariusze wydziału realizacji działań Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy odbili miejskie wodociągi z rąk terrorystów. Wtedy do akcji wkroczyli strażacy. Na miejscu zdarzenia okazało się, że w odległości około 15 metrów od jednego z ujęć wody stoi beczka z niezidentyfikowaną substancją chemiczną. Działania strażaków ograniczyły się do wyznaczenia strefy niebezpiecznej oraz wykonywania pomiarów powietrza pod kątem substancji niebezpiecznych. Dowodzący akcją poprosił o zadysponowanie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „Ełk” w celu likwidacji zagrożenia. Chemicy zabezpieczeni w ubrania ochrony przeciwchemicznej pobrali próbkę oraz poddali ją analizie. Następnie zabezpieczyli substancję przed niekontrolowanym uwolnieniem wkładając beczkę do bezpiecznego pojemnika.  

Tak wyglądał scenariusz ćwiczeń pod kryptonimem „KRYZYS 2016” służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w powiecie gołdapskim. Celem ćwiczeń była koordynacja działań między strażą pożarną, policją, ratownikami medycznymi, sztabem zarządzania kryzysowego i innymi służbami działającymi na terenie gmin i powiatu. Zadaniem służb była błyskawiczna i skoordynowana interwencja, która doprowadziła do zneutralizowania zagrożenia, przeszukania i zabezpieczenia obiektu, oraz udzielenie niezbędnej pomocy poszkodowanym.

/tekst: st.kpt. Kamil Pawlukanis, zdjęcia: Jacek Rakowski www.goldap.info/