W dniach 9 - 18 kwietnia w Komendzie Powiatowej PSP w  Lidzbarku Warmińskim odbyło się szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP powiatu lidzbarskiego.

W sumie w szkoleniu uczestniczyło 9 druhów reprezentujących OSP  Wilczkowo, Lubomino, Runowo, Rogóż oraz Żegoty. Wszyscy uczestnicy z wynikiem pozytywnym ukończyli kurs zdając końcowy egzamin przeprowadzony w formie testu. Przebieg egzaminu obserwował przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie naczelnik ośrodka szkolenia st. bryg. Marek Engiel. Uroczystego wręczenia zaświadczeń dokonali komendant powiatowy PSP w Lidzbarku Warm. st. kpt. Marek Pasławski oraz z-ca komendanta mł. bryg. Rafał Szymukowicz.

tekst; mł. kpt. Tomasz Gowkielewicz    zdjęcia; mł. asp. Piotr Fliciński