W minionym tygodniu strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili dwukrotnie ćwiczenia taktyczno–bojowe na obiekcie klasztoru Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie.

Ćwiczenia poprzedzone zostały rozpoznaniem operacyjnym obiektu i terenu należącego do Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny. W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy wszystkich zmian służbowych jednostki ratowniczo-gaśniczej w Braniewie, Wojskowej Straży Pożarnej i strażacy-ochotnicy z OSP Lipowina.

Ćwiczenia przebiegły w dwóch epizodach - powstanie pożaru w części I piętra oraz poddasza.  Strażacy oprócz dotarcia do silnie zadymionych pomieszczeń, musieli odszukać osoby poszkodowane, zlokalizować pożar oraz zbudować zaopatrzenie wodne z wykorzystaniem miejskiej sieci hydrantowej.

Dodatkowo w działaniach wykorzystano podnośnik hydrauliczny SH-23 oraz autodrabinę SD 30, która stanowi wyposażenie jednostki OSP w Lipowinie.

To kolejne ćwiczenia podczas których strażacy doskonalili rzemiosło pożarnicze.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/