W minionym tygodniu braniewscy strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  dwukrotnie prowadzili ćwiczenia taktyczno–bojowe w kościele parafii św. Krzyża w Braniewie przy ulicy Świętokrzyskiej.

W dniach 18 i 20 lutego wozy straży pożarnej alarmowo podążały w kierunku obiektu kościoła. Silne zadymienie wydobywające się z poszycia dachu oraz wieży kościelnej wskazywał, że faktycznie doszło do pożaru. Duży nacisk podczas ćwiczeń położono na przygotowanie wiarygodnej pozoracji, która miała odzwierciedlać prawdziwy pożar. Strażacy nie mogli liczyć na taryfę ulgową, działali jakby naprawdę zapaliła się wieża i poddasze kościoła.

Działania ratownicze strażacy prowadzili od zewnątrz z wykorzystaniem podnośnika hydraulicznego oraz dodatkowo wprowadzono wyposażonych w ciężki sprzęt strażaków do zadymionych pomieszczeń kościoła. Wąskie, betonowe wejście na poddasze poprzez chór wymagało dużego wysiłku od strażaków pracujących w aparatach powietrznych. Na zewnątrz obiektu kościoła polała się woda. Strażacy sprawdzili umiejętność skutecznego budowania zaopatrzenia wodnego z pobliskiej rzeki Pasłęki wykorzystując pompy przenośne oraz agregat pompowy.

Ćwiczenia poza tym pozwoliły strażakom zapoznać się z obiektem sakralnym. Ratownicy sprawdzili wyjścia ze świątyni, przekonali się, czy na wieży i w przejściach jest wystarczająco miejsca, aby pracować w aparatach powietrznych w silnie zadymionych pomieszczeniach.

Dodatkowo sprawdzili możliwość podjazdu w pobliże obiektu sakralnego oraz prawidłowego ustawienia pojazdów pożarniczych. W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy wszystkich zmian służbowych oraz  strażacy z Wojskowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z Braniewa.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – KP PSP w Braniewie/