W dniach 8-11 lutego br. w ośrodku szkolenia KW PSP w Olsztynie przeprowadzono szkolenie w zakresie nurkowania pod lodem dla nurków woj. warmińsko–mazurskiego. Zgodnie z przepisami prowadzenie działań ratowniczych i prac podwodnych pod lodem przez nurków wymaga ukończenia przez nich ww. szkolenia.

Szkolenie obejmowało część teoretyczną oraz praktyczną.  Podczas zajęć teoretycznych nurkowie zapoznali się z zasadami bezpiecznego nurkowania pod lodem, sprzętem wykorzystywanym w tego typu nurkowaniu, samoratownictwa oraz prowadzenia działań ratowniczych. 

Część praktyczną szkolenia realizowano na stanowisku ćwiczeń z zakresu ratownictwa wodnego nad jeziorem Krzywym. Strażacy w ramach szkolenia wykonali dwa nurkowania pod lodem, podczas których oswajali się z przebywaniem pod wodą w zamkniętej przestrzeni, uczyli się nurkowania w pełnej asekuracji oraz sposobów samoratownictwa pod lodem.

Ćwiczono również prowadzenie działań ratowniczych pod lodem w ramach gotowości operacyjnej SGRW-N na poziomie A (dwóch nurków, w tym jeden dowodzący działaniem ratowniczym sgrw-n), co pozwoliło nurkom zapoznać się z specyfiką tego typu akcji, ich złożonością i utrudnieniami jakie mogą wystąpić.

W tym roku zima znowu okazała się nadzwyczaj łagodna i lód z powierzchni jezior znikał w oczach, na szczęście przy samym stanowisku ćwiczeń utrzymał się do końca szkolenia, a jego niewielka grubość pozwoliła na przeprowadzenie bardzo realistycznych ćwiczeń.

Szkolenie ukończyło 16 funkcjonariuszy ze wszystkich grup nurkowych województwa, co przełoży się w przyszłości na podniesienie gotowości operacyjnej grup w okresie zimowym.

Kadrę instruktorską szkolenia stanowili: mł. kpt. Mariusz Zakrzewski z KW PSP w Olsztynie, asp. Grzegorz Szostek z KP PSP w Mrągowie, ogn. Michał Nowicki z KP PSP w Ostródzie.

Tekst: mł.kpt. Mariusz Zakrzewski - KW PSP w Olsztynie, zdjęcia:mł. kpt. Mariusz Zakrzewski (KW PSP w Olsztynie), asp. Grzegorz Szostek (KP PSP w Mrągowie)/