W dniach 27. 11.–20. 12. 2015 r. odbył się kolejny kurs szkoleniowy strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kętrzyńskiego. Szkolenie przeprowadzili  funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Całe szkolenie odbyło się na terenie, obiektach i sprzęcie kętrzyńskiej komendy. Na kurs zgłoszono 32 osoby, w tym 3 druhny z OSP Korsze.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków-ochotników do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo–gaśniczych. W czasie kursu strażacy-ratownicy mieli możliwość zapoznania się z zasadami taktyki pożarniczej i ratowniczej, poznawali organizację łączności i współdziałania, techniki operowania prądami gaśniczymi, metody prowadzenia ewakuacji ludzi, mienia i zwierząt, a także zagadnienia BHP na miejscu akcji ratowniczej. Bardzo duży nacisk położyliśmy na zajęcia ze sprzętem ochrony dróg oddechowych. Każdy ze strażaków-ochotników musiał zaliczyć dosyć trudne zajęcia praktyczne w masce i z butlą na plecach.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały łącznie aż 104 godziny lekcyjne.

 W niedzielę 20 grudnia br. odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia sprawdzające wszystkie nabyte umiejętności.  Do egzaminu przystąpiły 32 osoby.

W dniu 20 grudnia br.  miała miejsce uroczystość wręczenia świadectwa ukończenia szkolenia absolwentom kursu.

Kierownikiem kursu dbającym o jego prawidłowy przebieg i organizację był st. asp. Mariusz Czajkowski.

/Zdjęcia: archiwum KP PSP Kętrzyn; informację przekazał: mł. bryg.  Szymon Sapieha/