W terminie 14–19 grudnia bieżącego roku zorganizowano kolejne szkolenie specjalistyczne strażaków-ochotników w zakresie ratownictwa technicznego.

Na zajęcia szkoleniowe zgłoszonych zostało 31 osób, w tym 22 członków z jednostek OSP będących w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

Uczestnicy szkolenia to członkowie czynni jednostek operacyjno-technicznych ochotniczych straży pożarnych z: Braniewa, Fromborka, Wielkiego Wierzna, Jędrychowa, Gronowa, Płoskini oraz Długoboru. Egzamin końcowy składał się z części teoretycznej (pisemnego sprawdzianu wiedzy) oraz praktycznej, realizowanej na placu wewnętrznym jednostki ratowniczo–gaśniczej PSP w Braniewie.

Podczas zajęć oraz egzaminu praktycznego strażacy-ochotnicy wykorzystywali sprzęt będący na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/