Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w dniach 23 listopada – 10 grudnia bieżącego roku zorganizowała kolejne szkolenie podstawowe ratowników ochotniczych straży pożarnych.

W kursie realizowanym jednoetapowo uczestniczyli druhowie ochotnicy z powiatu braniewskiego reprezentujący jednostki OSP.

Egzamin końcowy realizowany w formie pisemnego testu oraz części praktycznej ukończyło 18 osób, w tym jedna kobieta reprezentująca jednostkę OSP Braniewo. Wśród grupy strażaków, którzy ukończyli szkolenie 12 osób to członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych będących w strukturach krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego.

Uczestnicy szkolenia to ludzie zainteresowani działalnością na rzecz pożarnictwa ochotniczego we własnych małych społecznościach. Obserwując zaangażowanie oraz zainteresowanie pożarnictwem, można śmiało stwierdzić, że będzie to mocne zasilenie szeregów jednostek OSP. Zajęcia teoretyczne realizowane były  w formie prezentacji multimedialnych dostępnych również w formie elektroniczne. Natomiast zajęcia praktyczne przeprowadzono na terenie i obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie z wykorzystaniem sprzętu, pojazdów mechanicznych i wyposażenia, na którym pracują strażacy z Państwowej Straży Pożarnej.

Zajęcia ze sprzętem realizowane z udziałem strażaków z jednostki ratowniczo–gaśniczej w Braniewie to najlepszy sposób na "posmakowanie" tematyki pożarniczej, opanowanie zasad działań ratowniczych, czy skutecznego wykorzystania sprzętu. Duży nacisk kładziony był na skuteczność działań z wykorzystaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych, umiejętność wykorzystania drabin pożarniczych oraz znajomość sprzętu.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/