W piątek, 11 grudnia na terenie miasta Braniewa służby i podmioty ratownicze przeprowadziły  ćwiczenia na obiektach zewnętrznych.

Pierwsze ćwiczenia „GAZ 2015” połączone z rozpoznaniem i szkoleniem przeprowadzono w zakładzie dużego ryzyka - Glob Terminal.

W realizowanym epizodzie związanym z uwolnieniem substancji niebezpiecznej uczestniczyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, Wojskowej Straży Pożarnej oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno–Ekologicznego działająca przy Komendzie Miejskiej PSP w Elblągu.

Strażacy, oprócz ograniczenia pozorowanego wycieku niebezpiecznego medium, który powstał na froncie rozładunku cystern kolejowych, musieli dotrzeć do osób poszkodowanych, zlikwidować wyciek oraz zabezpieczyć miejsce awarii. W działaniach strażaków wspierali pracownicy firmy, którzy doskonale znają charakter zakładu.  Po ćwiczeniu strażacy z specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno–ekologicznego zapoznali się z zakładem dużego ryzyka, gdzie omówione zostay działania związane z awariami cystern kolejowych i autocystern. Spotkanie w firmie Glob Terminal to doskonała forma szkolenia zawodowego oraz zaznajomienie się z zakładem o specyficznej działalności.

W związku z realizowanymi ćwiczeniami w starostwie powiatowym obradował zespół zarządzania kryzysowego, na którym omówiono działania służb w związku z powstałym pozorowanym zagrożeniem. Zmagania strażaków obserwowali przedstawicieli władz samorządowych, kierownictwo Komendy Miejskiej PSP w Elblągu oraz Komendy Powiatowej PSP w Braniewie.

Kilkanaście minut później rozpoczęły się ćwiczenia związane z podłożeniem ładunku wybuchowego w Urzędzie Miasta w Braniewie. W tych wiczeniach również wzięli udział strazacy..

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/