W czwartek, 3 grudnia w Placówce Straży Granicznej w Grzechotkach przeprowadzona została próbna ewakuacja pracowników straży granicznej oraz personelu pomocniczego.

Ćwiczenie to umożliwiło sprawdzenie procedur, zasad postępowania i zachowania na wypadek zagrożenia, obowiązujących w straży granicznej. Do czasu przyjazdu straży pożarnej funkcjonariusze PSG w Grzechotkach realizowali czynności wynikające z przyjętych norm. Dodatkowo sprawdzono poprawność działania sygnalizacji pożarowej rozmieszczonej w obiekcie straży granicznej i oddziale celnym.

Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie sprawdzili czy wszystkie osoby opuściły zagrożone pomieszczenia, dokonali wymiany informacji pomiędzy osobami funkcyjnymi poszczególnych służb, oddymili pomieszczenia oraz poddali ocenie sposób przeprowadzenia ewakuacji.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/