W dniu 18.11.2015 roku w ramach ćwiczeń międzypowiatowych strażacy z powiatu węgorzewskiego i gołdapskiego doskonalili swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wysokościowego. 

Ćwiczenia odbyły się w miejscowości Guja, na jedynej ukończonej śluzie na Kanale Mazurskim. Celem ćwiczeń było doskonalenie technik ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym i specjalistycznym. Zadaniem ratowników było dotarcie do osoby, która wpadła do śluzy, udzielenie jej pierwszej pomocy i ewakuowanie na powierzchnię śluzy. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z KP PSP Węgorzewo, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego z KP PSP w  Gołdapi oraz strażacy ochotnicy z OSP Perły, OSP Budry i OSP Radzieje. Po zakończonych ćwiczeniach koledzy z Gołdapi przeprowadzili krótki pokaz sprzętu.

/tekt. Asp. T. Grunwald,  zdj. st. kpt. K. Bykowski/.