W dniu 23.11.2015 roku, w ramach między powiatowych ćwiczeń taktyczno-bojowych, strażacy z Olecka i Ełku doskonalili umiejętności z zakresu ratownictwa chemicznego na pozorowanej awarii instalacji z amoniakiem w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Olecku.

Ćwiczenia były okazją do doskonalenia współdziałania między jednostkami straży pożarnej. Strażacy ćwiczyli podstawowe elementy z ratownictwa chemicznego między innymi: odpowiednie ustawienie pojazdów pożarniczych, obsługę urządzeń wykrywczych, podział terenu akcji na strefy, pracę w ubraniach gazoszczelnych oraz uszczelnianie uszkodzeń instalacji. W działaniach brały udział 4 zastępy strażaków po dwa z Olecka i Ełku.

/zdjęcia i tekst: st.kpt. Tomasz Jagłowski/