We wtorek, 27 października na terenie powiatu elbląskiego zostały przeprowadzone ćwiczenia międzypowiatowe o tematyce powodziowej „Zalew 2015”.

Organizatorem ćwiczeń były Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz wydział operacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

W ćwiczeniach uczestniczyły wybrane jednostki krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego, w tym z wojewódzkiego odwodu operacyjnego, z powiatów: elbląskiego, bartoszyckiego, braniewskiego, lidzbarskiego. Na miejsce praktycznych zmagań ratowniczych wybrano teren w pobliżu Nowakowa /Wyspa Nowakowska/, gdzie zgodnie z przygotowanym scenariuszem ćwiczeń doszło do wzrostu stanu wód rzeki Elbląg w pobliżu ujścia do rozlewiska Zalewu Wiślanego.

Ćwiczenia okazały się doskonałym miejsce na sprawdzenie gotowości bojowej jednostek PSP i OSP w zakresie działań przeciwpowodziowych, w tym sprawdzenie nowego wyposażenia planowanego do wykorzystania w strukturach odwodu operacyjnego.

Ćwiczenia oparto na pięciu epizodach, które zakładały: ewakuację zagrożonych gospodarstw, budowanie /podwyższanie/ korony wału, sprawdzanie i monitoring wałów od strony wody poprzez wykorzystanie jednostek pływających, uszczelnianie przecieków, monitorowanie wałów, przetłaczanie wody z wykorzystaniem pomp dużej wydajności, usuwanie wody z gospodarstw z wykorzystaniem przenośnych pomp szlamowych, organizowanie zastępczego zasilania dla stacji pomp z wykorzystaniem przewoźnych agregatów prądotwórczych, poszukiwanie zaginionych osób z wykorzystaniem pojazdu amfibijnego, udzielanie pierwszej pomocy. Dodatkowo sprawdzono możliwości taktyczne przybyłych jednostek straży pożarnej, doskonalenie umiejętności dowodzenia znacznymi związkami taktycznymi, doskonalenie alarmowania, sprawdzenie współpracy z innymi podmiotami i instytucjami.

Kierownikiem ćwiczeń był st. bryg. Mariusz Kołecki - Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, a zmagania strażaków oceniali i oglądali m.in.: Zastępca Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego w Olsztynie - bryg. Michał Kamieniecki, Komendant Miejski PSP w Elblągu - st. bryg. Tomasz Świniarski oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie - st. kpt. Wojciech Jaroszek. 

W ćwiczeniach uczestniczyło dziesięciu braniewskich strażaków oraz trzy pojazdy ratownicze wyposażone w przewoźny agregat prądotwórczy dużej mocy i agregat pompowy przewidziany do usuwania wody zanieczyszczonej. Ze względu na posiadane wyposażenie strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie znajdują się w strukturach odwodu operacyjnego kompanii „WARMIA”.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/