5.11.2009 r. o godzinie 14:00 piscy strażacy przy współudziale służb ratowniczych Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego i Sekretarza Starostwa, przeprowadzili ćwiczenia w obiekcie Starostwa Powiatowego w Piszu. Ćwiczenia miały na celu ugaszenie pozorowanego pożaru, który powstał w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej komputera na pierwszym piętrze w budynku oraz ewakuację czterech osób z wyższych kondygnacji obiektu, którym pożar i gazy pożarowe odcięły drogę ucieczki. Sprawdzono także współdziałanie innych służb w warunkach zagrożenia życia. W ćwiczeniach udział wzięli pracownicy Starostwa Powiatowego w Piszu oraz przypadkowi petenci obecni w urzędzie. Komendant Powiatowy PSP w Piszu i jego zastępca byli bacznymi obserwatorami strażaków, walczących z pożarem. Zadania straży pożarnej polegały na ewakuacji, przy pomocy drabiny D-10W oraz podnośnika SHD-25, czterech osób poszkodowanych i przekazaniu ich pracownikom pogotowia ratunkowego oraz ugaszeniu pożaru wznieconego w wyniku zwarcia instalacji. Wszystkie elementy dotyczące ćwiczeń piscy pożarnicy wraz z innymi służbami ratowniczymi zrealizowali bez zastrzeżeń, zgodnie z zasadami taktyki. Cel został w pełni osiągnięty. Pomogło w tym ogromne zaangażowanie ze strony pracowników Starostwa, biorących udział w akcji. Kierujący działaniami przyjął prawidłowe rozwiązania, wykorzystując optymalnie siły i środki przez cały czas trwania akcji.