We wrześniu i październiku br. KP PSP w Bartoszycach przeprowadziła szkolenie podstawowe jednoetapowe dla strażaków-ratowników OSP. 

Szkolenie realizowano dwuetapowo. Najpierw kursanci mieli za zadanie opanować zagadnienia teoretyczne i wykazać się zdobytą wiedzą na egzaminie weryfikacyjnym. Do egzaminu przystąpiło 35 strażaków, a z wynikiem pozytywnym zdały go 33 osoby. Z taką grupą na obiekcie KP PSP i z wykorzystaniem sprzetu bartoszyckiej JRG oraz jednostek OSP, przystąpiono do realizacji zajęć praktycznych. W piątek 30.10.2015 roku, po wyczerpujacych zajęciach praktycznych, odbył się egzamin końcowy szkolenia, do którego przystąpiły 33 osoby, w tym 7 pań z 14 jednostek. Uroczystego wręczenia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia podstawowego strażaków OSP dla nowych 33 ratowników dokonali st. kpt. Marek Wojczulanis - zastępca komendanta powiatowego PSP w Bartoszycach oraz dh Adam Ciosek - członek ZOW ZOSP RP woj. warmińsko-mazurskiego.  

/zdj. i tekst: asp.sztab. Stanisław Dąbkowski - kierownik sekcji operacyjno-szkoleniowej/