W dniach 17-31 października br. Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy przeprowadziła szkolenie z  ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników OSP powiatu nidzickiego. 

Kurs odbywał się w nidzickiej komendzie w soboty i niedziele.

Szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa technicznego jest jednym z podstawowych etapów szkolenia doskonalącego strażaków OSP organizowanego przez Państwową Straż Pożarną. Ma na celu przygotowanie ratowników do udziału w akcjach ratownictwa technicznego podczas zdarzeń na drogach.

Podczas zajęć zorganizowanych w oparciu o bazę sprzętową KP PSP w Nidzicy, druhowie mieli okazję zapoznać się z metodami oraz technikami uwalniania poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Na placu komendy kursanci uczyli się praktycznego zastosowania narzędzi hydraulicznych na wrakach pojazdów. Podczas zajęć omawiano akcję ratowniczą na drodze od chwili przyjazdu jednostki na miejsce, przez zabezpieczenie, wykonanie dostępu do poszkodowanych i ewakuację, do odjazdu. Oprócz zajęć związanych z obsługą i zastosowaniem sprzętu, do części praktycznej wprowadzono m.in. elementy ratownictwa medycznego i chemiczno-ekologicznego. Połączenie techniki wydobycia poszkodowanych z innymi dziedzinami ratownictwa miało na celu zbliżenie warunków ćwiczeń do rzeczywistych zdarzeń oraz zwrócenie uwagi na charakterystyczne zagrożenia. Szkolenie rozszerzono o zajęcia z zakresu kierowania ruchem drogowym, które przeprowadził przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne objęły 39 godzin lekcyjnych. 

31 października odbyły się egzaminy sprawdzające nabyte umiejętności, które zdało 29 strażaków (Nowa Wieś Wielka - 3 os., Szczepkowo Borowe - 3 os. , Janowiec Kościelny -3 os., Bolejny - 3 os., Frąknowo - 2 os., Janowo - 2 os., Napiwoda - 4 os., Łyna - 3 os., Kozłowo - 3 os., Sarnowo - 3 os.).

Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy serdecznie dziękuje uczestnikom kursu za dotychczasowe zaangażowanie podczas zdarzeń oraz systematyczne podnoszenie kwalifikacji ratowniczych.

/tekst i zdjęcia: asp.sztab.A.Osowski - oficer prasowy KP PSP w Nidzicy/