22.10.2009 roku Komenda Powiatowa PSP w Giżycku zorganizowała i przeprowadziła ćwiczenia dla jednostek OSP powiatu giżyckiego. Obiektem ćwiczeń była Szkoła Podstawowa w Upałach. Scenariusz ćwiczeń przewidywał: w bibliotece szkolnej wybucha pożar, należy ewakuować ok. 80 osób przebywających na zajęciach w szkole oraz przeprowadzić działania ratowniczo – gaśnicze. W trakcie okazuje się, że dwie osoby „zaginęły” w budynku, a jedna – ratując się przed ogniem – uciekła na dach. W ćwiczeniach udział wzięły: dwa zastępy OSP Spytkowo, dwa zastępy z Wydmin, zastęp z Miłek, zastęp z Kamionek, oraz straż gminna Giżycko. Po zakończeniu ćwiczeń omówiono poszczególne etapy działań, zwracając uwagę na ewakuację z obiektu osób poszkodowanych i udzielanie pierwszej pomocy medycznej.