W związku z koniecznością ciągłego podnoszenia umiejętności praktycznych członków specjalistycznych grup ratownictwa wodno–nurkowego (SGRW-N) województwa warmińsko–mazurskiego oraz potrzebą podnoszenia ich stanów osobowych, Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie zorganizowała, począwszy od końca czerwca do połowy sierpnia, szkolenia doskonalące umiejętności wykonywania prac podwodnych oraz równolegle, w dniach 27 lipca – 7 sierpnia br., kurs specjalistyczny dla młodszych nurków i kierujących pracami podwodnymi.

Szkolenia przeprowadzone zostały w  Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, w oparciu o stanowisko do ćwiczeń z zakresu ratownictwa wodnego, zlokalizowane nad jeziorem Ukiel. Podczas pięciodniowych szkoleń doskonalących członkowie wszystkich SGRW-N województwa: Olsztyn, Elbląg, Giżycko, Ostróda, Mrągowo, Bartoszyce i Węgorzewo doskonalili swoje umiejętności w zakresie technik nurkowania i technologii wykonywania prac podwodnych. Dodatkowo ćwiczyli opuszczenie nurka z wysokości do lustra wody w ciasnych przestrzeniach, m.in. w studni z wykorzystaniem technik wysokościowych we współpracy ze specjalistycznymi grupami ratownictwa wysokościowego: Olsztyn, Gołdap oraz strażakami-ratownikami wysokościowymi z KP PSP w Ełku. Pozwoliło to na wypracowanie optymalnej konfiguracji sprzętowej oraz określenie ograniczeń wynikających z prowadzenia działań ratowniczych w tego typu miejscach.

Łącznie w trakcie pięciu turnusów udział w szkoleniu wzięło 76 nurków.

Kurs specjalistyczny z zakresu młodszego nurka został przeprowadzony dla sześcioosobowej wachty, równolegle z nim odbywało się szkolenie dla kandydata na kierującego pracami podwodnymi. W trakcie kursu kandydaci na młodszego nurka poznawali sposoby prowadzenia działań ratowniczych pod wodą oraz wykonywania prac podwodnych przy użyciu specjalistycznego sprzętu nurkowego i typowo ratowniczego, będącego na wyposażeniu PSP. Szkolenie przeprowadzili nurkowie – instruktorzy: mł. kpt. Mariusz Zakrzewski (KW PSP w Olsztynie) oraz asp. Grzegorz Szostek (KP PSP w Mrągowie).

Przy okazji przeprowadzonych szkoleń doskonale zdało egzamin nowo utworzone stanowisko ćwiczeń z zakresu ratownictwa wodnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, utworzone w 2014 roku z inicjatywy Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Mirosława Ruteckiego.

Stanowisko przeznaczone jest do prowadzenia szkoleń na poziomie podstawowym i specjalistycznym. Posiada część do ćwiczeń na powierzchni, jak i pod wodą. Umożliwia przeprowadzenie wielu scenariuszy ćwiczeń pod wodą, w tym: uszczelnianie, cięcie, wydobywanie i poszukiwanie. Również jezioro Ukiel, dzięki dobrej widoczności i odpowiednim głębokościom znajdującym się przy stanowisku, stwarza doskonałe warunki do organizacji szkoleń nurkowych

Potwierdziła się potrzeba posiadania takiego miejsca w Olsztynie, dzięki położeniu w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie, zapewnia ono sprawną logistykę do prowadzenia szkoleń i  z pewnością będzie dalej rozwijane.

 

Tekst i zdjęcia: mł. kpt. Mariusz Zakrzewski - KW PSP w Olsztynie

zdjęcia wkrótce