W ostatnich dniach lipca poszczególne zmiany służbowe jednostki ratowniczo-gaśniczej w Braniewie przeprowadziły cykl szkoleń w zakresie obsługi, znajomości rozmieszczenia sprzętu i wyposażenia agregatów będących na wyposażeniu KP PSP.

Braniewscy strażacy posiadają trzy przyczepy, na których umieszczone są agregat prądotwórczy oraz agregaty pompowe do wody czystej i zanieczyszczonej.

Ćwiczenia z pompami przeprowadzono na zbiorniku wodnym w Braniewie sprawdzając również różne warianty budowy linii ssawnych oraz wykorzystując wyposażenie związane z działaniami na akwenach.

W lipcu braniewscy strażacy zapoznali się również z zasadami obsługi agregatu prądotwórczego, przechodząc szkolenie i zdobywając uprawniania – świadectwo kwalifikacyjne do obsługi urządzeń energetycznych.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/