W dniach 20-27 czerwca 2015 roku w  Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi oraz na jeziorze Gołdap przeprowadzone zostało szkolenie specjalistyczne strażaków  OSP z  powiatu gołdapskiego z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. W szkoleniu uczestniczyło 14 druhów z 6 jednostek OSP. Kadrę szkoleniową stanowili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań przeciwpowodziowych oraz zadań ratowniczych na wodach śródlądowych i powodziowych, terenach zalewowych. Szkolenie realizowane było na podstawie programu zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

 

/tekst: st. kpt. Kamil Pawlukanis, zdjęcia: st. kpt. Andrzej Jabłoński/