18 czerwca 2015 r. w godz. 11.00-13.00 w Nidzicy odbyły się ćwiczenia ratownicze pt. "Usuwanie skutków ataku terrorystycznego noszącego znamiona wypadku masowego w obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy". Scenariusz stanowił element ćwiczeń powiatowych z zakresu zarządzania kryzysowego, które zorganizowała Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Nidzicy oraz Wydziałem Oświaty, Promocji Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nidzicy.

Ćwiczenia, w których udział wzięły służby ratownicze, miały na celu praktyczne zastosowanie procedur ratowniczych i ewakuacyjnych. W wyniku pozorowanego aktu terrorystycznego w komendzie powiatowej policji doszło do kilku wybuchów i pożaru. Jak się  okazało w tym czasie w budynku znajdowała się grupa młodzieży z Zespołu Szkół Nr 3, która uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym służby policjantów.

Podczas realistycznie wyglądających wybuchów i pozoracji doszło do wypadku masowego, w którym poszkodowanych zostało około 30 osób. Z budynku ewakuowała się grupa funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych. Na tym etapie do ćwiczeń policjantów włączyli się strażacy, ratownicy medyczni oraz strażnicy miejscy.

Do zadań ćwiczących służb należało m.in. uruchomienie procedur powiadamiania i alarmowania, rozpoznanie istniejących zagrożeń, wyznaczenie strefy bezpośrednio zagrożonej wybuchem oraz ewakuacja osób z zagrożonych obiektów. W trakcie sukcesywnie występujących po sobie epizodów kierujący musieli reagować na ciągłe zmiany  sytuacji, napływające informacje o kolejnych rannych, uwięzionych oraz o innych utrudnieniach, które dodatkowo komplikowały przebieg działań ratowniczych.

Z wyznaczonej strefy zagrożonej ewakuowano zaskoczonych mieszkańców sąsiadujących obiektów przy ul. Mickiewicza oraz zorganizowano objazd odcinka drogi wojewódzkiej nr 604. Ewakuowano również pracowników obiektu administracyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

W wyznaczonym punkcie medycznym zorganizowano segregację poszkodowanych.

Ćwiczący strażacy PSP oraz druhowie OSP mieli okazję przećwiczyć elementy pracy w aparatach powietrznych w warunkach zadymienia, usuwać skutki zagrożeń zbliżonych do rzeczywistych oraz zaobserwować pracę innych służb ratowniczych.

Dużym zaskoczeniem dla ćwiczących ratowników była trudna charakterystyka obiektu komendy oraz rozmiary zdarzenia, przez co zadania były podzielone i urozmaicone. W efekcie prowadzonych działań osiągnięto wyznaczone cele, zorganizowano pomoc medyczną dla poszkodowanych oraz ujęto sprawców zdarzenia.

Manewry cieszyły się wysoką frekwencją OSP, dzięki czemu stały się dobrym elementem szkoleniowym dla druhów, którzy coraz częściej wspomagają podczas zdarzeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 W ćwiczeniach udział wzięli m.in.:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy,

- Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy,

- Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,

-Ochotnicze Straże Pożarne KSRG powiatu nidzickiego (Kozłowo, Napiwoda, Sarnowo, Janowiec Kościelny, Janowo) oraz OSP w Łynie,

- Wydział Oświaty, Promocji Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nidzicy,

- członkowie Powiatowego Zespół Zarządzania Kryzysowego w Nidzicy,

- PCK w Nidzicy,

- Straż Miejska w Nidzicy

- wolontariusze (grupa młodzieży z Zespołu Szkół nr 3 po opieką p. Jacka Gnidzińskiego)

Organizatorzy ćwiczeń serdecznie dziękują osobom, które pomogły w zorganizowaniu i przeprowadzeniu ćwiczeń, a w szczególności PCK w Nidzicy oraz młodzieży z Zespołu Szkół Nr 3 za doskonałe przygotowanie i odgrywanie roli poszkodowanych.

/Tekst i zdjęcia: asp.sztab. Andrzej Osowski – oficer prasowy KP PSP w Nidzicy/