W dniach 11-13 maja odbyły się ćwiczenia na obiektach Hotelu Anders w Starych Jabłonkach. Umiejętności swe doskonalili strażacy z jednostki ratowniczo-gasniczej nr 1 w Ostródzie oraz strażacy-ochotnicy z Turznicy, Starych Jabłonek i Pietrzwałdu.

Hotel Anders to kompleks hotelowy , który zajmuje dużą powierzchnię i położony jest na terenie o zróżnicowanej wysokości geograficznej. Dzięki uprzejmości właściciela przeprowadziliśmy ćwiczenia z zakresu gaszenia pożaru w pomieszczeniach piwnicznych restauracji, zmierzyliśmy się z pożarem domków hotelowych oraz ćwiczyliśmy ratownictwo na wodzie. Ćwiczenia na obiektach znajdujących się w rejonie operacyjnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, pozwalają utrzymywać solidny poziom wiedzy strażaków  na temat zagrożeń możliwych do wystąpienia na danym terenie.

Tekst: G. Różański, zdjęcia: Z. Jankowski, M. Świdczuk, R. Napiórkowski