W dniu 30 kwietnia 2015 r. odbyły się ćwiczenia warsztatowe pod kryptonimem „CYSTERNA-2015”. W ćwiczeniach wzięły udział siły i środki Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego ŻURAW Nidzica-Ostróda oraz żuraw samojezdny SCDz50 z jeg nr 1 w Olsztynie. Ćwiczenia obejmowały działania ratownictwa technicznego w  zakresie specjalistycznym, podejmowane przy zdarzeniach z udziałem cystern do przewozu materiałów sypkich.

Przedsięwzięcie przeprowadzono na placu utwardzonym w Napiwodzie, w powiecie nidzickim. Obiekt do ćwiczeń pozyskał dowódca jrg w Nidzicy, dzięki uprzejmości przedsiębiorstwa ELDA w Nidzicy. Cysterna do przewozu paszy, przeznaczona do wycofania z eksploatacji, stanowiła doskonały obiekt ćwiczeń i pozwoliła bez obawy przeprowadzić założone epizody.

W ramach ćwiczeń przeprowadzono następujące założenia: doskonalono technikę jazdy zespołu pojazdów SCRd z cysterną, uwalniano osoby poszkodowane uwięzione w pojeździe osobowym przygniecionym przez cysternę, stawiano przewróconą cysternę.

Poszczególne epizody realizowano przy wykorzystaniu sprzętu pneumatycznego i hydraulicznego, wciągarek zainstalowanych na pojazdach, żurawia samojezdnego.

Współdziałanie strażaków w ramach ćwiczeń umożliwiło zapoznanie ze sprzętem stanowiącym wyposażenie grupy oraz zgrywanie członków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego z jednostek w Nidzicy i Ostródzie. Dodatkowo sprawdzono praktycznie umiejętności wykorzystania sprzętu, możliwości wykorzystania dostępnych zawiesi, wymieniono doświadczenia zebrane podczas realizowany działań.

W trakcie ćwiczeń nie mogło zabraknąć niespodzianek. Podczas powrotu z Napiwody, w pobliżu Olsztynka, na drodze nr 7 rozerwaniu uległa opona w żurawiu samojezdnym SCDz50. Dzięki czujności prowadzącego pojazd SCDz50 udało się bezpiecznie zwolnić i zatrzymać na poboczu. Po wymianie koła pojazd bezpiecznie powrócił do jrg nr  1 w Olsztynie.

/Opracował:st.kpt.Daniel Olesiński - KW PSP/