W środę, 29 kwietnia przeprowadzono ćwiczenia plutonu ratowniczego „Braniewo”,wchodzącego w skład Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej.

Na miejsce ćwiczeń wybrano zbiornik wodny położony przy ulicy Długiej w Braniewie. Do ćwiczeń zaangażowani zostali strażacy z jednostki ratowniczo–gaśniczej PSP w Braniewie wraz z plutonem pompowym oraz ratownikcy z Wojskowej Straży Pożarnej. Scenariusz ćwiczeń zakładał sprawdzenie przez pracowników KP PSP w Braniewie gotowości operacyjnej wybranych zasobów ratowniczych w przypadku działań powodziowych.

Strażacy PSP, OSP i WSP przeprowadzili ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego, w tym pomp pożarniczych przystosowanych do usuwania zalegającej wody oraz agregatu pompowego. Sprawdzono również wyposażenie w zakresie ratownictwa wodnego oraz umiejętność budowania zabezpieczenia linii brzegowej poprzez wykorzystanie zapór przeciwpowodziowych. Dodatkowo kontroli poddano pojazdy wchodzące w skład plutonu ratowniczego „Braniewo” z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Płoskini i Fromborku, w tym stan techniczny oraz dokumentację operacyjną.

Zmagania strażaków obserwowali Komendant Powiatowy PSP w Braniewie - st. kpt. Władysław Szczepanowicz oraz Starosta Braniewski Leszek Dziąg.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/