W dniach 23–24 kwietnia w jednym z obiektem przeznaczonych do rozbiórki braniewscy strażacy przeprowadzili cykl szkoleń związanych z gaszeniem pożarów wewnętrznych.

Pomieszczenia magazynowe oraz zgromadzony materiał palny okazały się doskonałym miejscem na praktyczne doskonalenie zawodowe strażaków. Podczas ćwiczeń zwrócono uwagę na zjawisko rozgorzenia oraz wstecznego ciągu powietrza.  Strażacy doskonalili zasady poruszania się w pomieszczeniach silnie zadymionych, podawaniu skutecznych prądów gaśniczych wody w kierunku zmiany warunków pożarowych wewnątrz pomieszczeń oraz umiejętności wykorzystania technik wentylacji nadciśnieniowej pomieszczeń.  Strażacy podczas ćwiczeń mogli obserwować rozwój pożaru, zapalenie się gazów pożarowych oraz dokonać praktycznego przećwiczenia chłodzenia gazów pożarów. To również możliwość dostrzegania zjawisk zachodzących podczas procesu rozkładu termicznego materiałów palnych zgromadzonych wewnątrz pustostanu oraz przypomnienie zasad i techniki otwierania drzwi i wejścia do pomieszczeń objętych ogniem. W połączeniu z technikami prowadzenia działań gaśniczych był to doskonały poligon na praktyczne przypomnienie zasad pracy ze sprzętem stanowiących wyposażenie pojazdów ratowniczych.

W ćwiczeniach związanych z prawidłowym prowadzeniem działań wewnątrz pomieszczeń uczestniczyli strażacy z jednostki ratowniczo–gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, strażacy z Wojskowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zmagania strażaków obserwowało kierownictwo terminala przeładunkowego CARGOSPED w Braniewie, zaproszeni goście oraz kierownictwo KP PSP w Braniewie. Doskonalenie zawodowe realizowano w ramach ćwiczeń dowódcy jrg.  

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/