19 kwietnia 2015 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy odbył się egzamin podsumowujący szkolenie podstawowe strażaków-ratowników, organizowane na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Kurs odbył się jednoetapowo w dniach 7 marca - 19 kwietnia 2015 r. (soboty i niedziele). Szkolenie oraz egzamin przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Nidzicy. Zajęcia objęły łącznie 106 godzin lekcyjnych.

Podczas szkolenia kursanci uczestniczyli w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, profilaktyki pożarowej, taktyki działań ratowniczych i gaśniczych. Podczas zajęć praktycznych zapoznali się z parametrami podstawowego sprzętu pożarniczego, sprzętem łączności, obsługą aparatów powietrznych, pilarek oraz innego sprzętu.

Cykl szkoleniowy miał na celu przygotowanie druhów do udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczych oraz podniesienie poziomu gotowości operacyjnej jednostek.

W szkoleniu wzięło udział 29 kursantów (26 strażaków powiatu nidzickiego i 3 strażaków powiatu olsztyńskiego).

Egzamin przeprowadzono w formie testu teoretycznego, po którym odbył się egzamin praktyczny.

W części praktycznej druhowie musieli wykazać się nabytymi umiejętnościami obsługi sprzętu, użycia aparatów powietrznych oraz wykonać ćwiczenie ratownicze w zastępie.

W egzaminie końcowym, który przeprowadziła komisja wyznaczona przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie udział wzięło 30 osób (do egzaminu przystąpił dodatkowo uczestnik kursu z 2014 r.).

 Absolwenci kursu:

-OSP gm. Janowo (2 os.- Róg)

-OSP gm. Nidzica (4 os.-Frąknowo, 3 os.-Napiwoda, 4 os.-Bolejny); kurs 2014 (1 os.-Bolejny)

-OSP gm. Janowiec Kościelny (4os.-Janowiec Kościelny, 2 os.-Szczepkowo Borowe, 2-Nowa Wieś Wielka)

-OSP gm. Kozłowo (5 os.-Sarnowo)

-OSP pow. olsztyński (3 os.- OSP Waplewo)

 /tekst i zdjęcia: asp.sztab.A.Osowski/