W poniedziałek, 13 kwietnia odbył się egzamin ze szkolenia specjalistycznego strażaków-ochotników w zakresie ratownictwa technicznego.

Na zajęcia szkoleniowe, które rozpoczęły się 7 kwietnia, zgłoszonych zostało 37 osób. Uczestnicy szkolenia to członkowie czynni jednostek operacyjno-technicznych ochotniczych straży pożarnych z Braniewa, Fromborka, Pieniężna, Gronowa, Lipowiny, Wilcząt, Żelaznej Góry.

Do egzaminu pisemnego oraz praktycznego przystąpiło 30 osób, które ukończyły pozytywnie szkolenie. Świadectwa szkolenia wręczył  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie - st. kpt. Władysław Szczepanowicz.

Egzamin praktyczny oraz zajęcia ze sprzętem realizowano na placu wewnętrznym JRG PSP w Braniewie, wykorzystując sprzęt specjalistyczny, będący na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/