W dniach 14-29.03.2015 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Olecku odbył się kurs dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu sprzętu ochrony dróg oddechowych i BHP.

Celem szkolenia było uzupełnienie i przypomnienie umiejętności w dziedzinie bezpiecznego prowadzenia akcji ratowniczych w czasie zdarzeń oraz pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych. Kierownikiem kursu odpowiedzialnym za opracowanie programu, przebieg zajęć i sporządzanie dokumentacji był st. kpt. Jerzy Gołembiewski – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Olecku. Zajęcia w soboty i niedziele prowadziła kadra z Komendy Powiatowej PSP w Olecku. W kursie uczestniczyło 29 strażaków-ochotników z jednostek w Szczecinkach, Lenartach, Borawskich, Wieliczkach, Plewkach i Gąskach. Podczas intensywnego szkolenia strażacy-ochotnicy poznali zasady bhp podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, możliwości taktyczne sprzętu ratowniczego będące na wyposażeniu straży pożarnej oraz podstawowe zagadnienia z taktyki działań podczas gaszenia pożarów. Na zajęciach praktycznych kursanci mieli okazję ćwiczyć elementy pierwszej pomocy przedmedycznej, rozcinać wraki samochodów za pomocą sprzętu hydraulicznego oraz pracować w sprzęcie ochrony dróg oddechowych.

/tekst: st.kpt. Tomasz Jagłowski, zdjęcia: st.kpt. Jerzy Gołembiewski/