30 marca o godz. 9.00 lidzbarscy strażacy zostali poinformowani, że w zakładzie mleczarskim Polmlek  przy ul. Topolowej w Lidzbarku Warmińskim nastąpiła awaria, doszło do wycieku amoniaku w pomieszczeniu maszynowni, tam też miała znajdować się osoba poszkodowana.

Na szczęście to tylko wstępny scenariusz ćwiczeń dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej przeprowadzonych tego dnia. W ćwiczeniach brały udział trzy zastępy lidzbarskiej jrg oraz aplikacyjnie zastępy OSP Rogóż i OSP Runowo. Były to działania z zakresu ratownictwa chemicznego, gdyż głównym zagrożeniem w tym przypadku był amoniak. Strażacy  po wyznaczeniu strefy prowadzili czynności ratownicze w pełnym zabezpieczeniu, tj. w aparatach ochrony dróg oddechowych oraz ubraniach gazoszczelnych izolujących całkowicie przed wpływem szkodliwego medium. Poszkodowanego ewakuowano z zagrożonej strefy, przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Następnie, przy użyciu rozproszonych prądów wody, zneutralizowano w dużym stopniu pozorowany wyciek w pomieszczeniu maszynowni. Na zewnątrz ustawiono kurtyny wodne powstrzymujące rozprzestrzenianie się toksycznego obłoku. Tego dnia sprzymierzeńcem strażaków były opady deszczu (deszcz skutecznie hamuje rozwój i przemieszczanie  się oparów amoniaku). Po konsultacji z kierownikiem technicznym zakładu  zamknięto odpowiedni zawór w instalacji amoniakalnej eliminując wyciek. Pomieszczenia przewietrzono  przy użyciu wentylatora osiowego. Na koniec dokonano pomiarów sprawdzających.  Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie metod działania oraz technik ratowniczych podczas zdarzeń w obiektach produkcyjnych.

tekst; mł. kpt. Tomasz Gowkielewicz   zdjęcia mł.asp.P.Łatacz