W środę, 25 marca braniewscy strażacy z Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili ćwiczeni na obiekcie przedszkola miejskiego w Braniewie przy ulicy Różanej.

W ćwiczeniach uczestniczyło pięć pojazdów ratowniczych, w tym pojazd wojskowej straży pożarnej. Scenariusz zakładał powstanie pożaru w części poddasza placówki przedszkolnej. Zadaniem strażaków było dotarcie do źródeł ognia, przeszukanie silnie zadymionych pomieszczeń /dym parafinowy/ oraz wykorzystanie sprzętu ratowniczego dla prawidłowego przeprowadzenia działań.

Ze względu na ograniczone możliwości wykorzystania podnośnika hydraulicznego strażacy w działaniach użyli również drabin pożarniczych. Z pobliskiej sieci hydrantowej zorganizowali zaopatrzenie wodne. Zmagania ratownicze strażaków obserwowały dzieci z przedszkola.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/