W środę, 18 marca kilkanaście minut po godz. 09:00, braniewscy straży zmagali się z pożarem w pobliżu oraz na terenie jednostki wojskowej nr 2031 położonej w miejscowości Chruściel w gminie Płoskinia.

Pożar powstał na obszarze leśnym w pobliżu obiektów jednostki wojskowej oraz prawdopodobnie w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w części obiektu, w której znajdują się urządzenia monitorujące przestrzeń powietrzną.

Tak wyglądał scenariusz ćwiczeń taktyczno–bojowych zrealizowanych na terenie i w obiektach JW w Chruścielu.

W ćwiczeniach, oprócz strażaków Państwowej i Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie, uczestniczyli pracownicy wojskowi oraz cywile obsługujący obiekty i urządzenia kontrolne. Dodatkowo podczas ćwiczeń strażacy sprawdzili poprawność działania systemów bezpieczeństwa /centrala pożarowa/.

Zadaniem przybyłych na miejsce pożaru ratowników było ugaszenia pożaru traw i drzewostanu oraz wprowadzenie ratowników do pomieszczenia, w którym miał miejsce pożar, ugaszenie pozorowanego pożaru, przeszukanie pomieszczeń zadymionych w obiekcie, dodarcie do osób poszkodowanych oraz udzielenie pomocy zgodnie z obowiązującymi procedurami. Dodatkowo, na miejscu pozorowanego pożaru ratowniczy sprawdzili praktycznie możliwość wykorzystania sprzętu ratowniczego, sposób przeprowadzenia ewakuacji przez pracowników jednostki wojskowej oraz przećwiczyli zasady prowadzenia łączności na miejscu akcji. Sprawdzili również skuteczność sieci hydrantowej. W działaniach wykorzystany został podnośnik hydrauliczny. Po zakończeniu ćwiczeń strażacy zapoznali się z obiektem i wyposażeniem w sprzęt ppoż.

W ćwiczeniach uczestniczyły trzy pojazdy ratownicze z KP PSP w Braniewie, strażacy WSP oraz strażacy-ochotnicy z Płoskini i Wilczęta.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/