Na zaproszenie dyrekcji i nauczycieli strażacy zawsze chętnie, spotykają się z dziećmi i młodzieżą w celu przekazania im wiedzy, o tym kim jest strażak, co takiego czyni oraz jak należy postępować, aby nunikać wszelkich  niebezpieczeństw w szkole, domu i na ulicy.

Strażacy  prezentują umundurowanie, w którm wykonują swoją służbę, uczą, jak należy postąpić w przypadku zauważenia pożaru czy innego niebezpieczeństwa, jak przekazać informację do służb ratowniczych, do czego służą telefony alarmowe. Ponadto starszą młodzież zapoznają z obsługą gaśnic, a także wyjaśniają znaczenie znaków ewakuacyjnych w  szkołach.

Przybliżenie dzieciom i młodzieży właściwych postaw, może umożliwić im łatwiejsze zrozumienie, jak należy postępować w przypadkach zauważenia zagrożenia oraz jakie służby i w jaki sposób należy poinformować.

/tekst, fot. kpt. Józef Baranowski/