W ostatnich dniach odchodzącej zimy strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu ćwiczyli jak należy ratować osoby, pod którymi załamał się lód. Ćwiczenia odbywały się na jeziorze Roś. Strażacy sprawdzili sprawność sprzętu oraz czas potrzebny do niesienia pomocy w dotarciu do osób zagrożonych, pod którymi załamał się lód. 

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie technik ratowania osób z wody, pod którymi załamał się lód. Piscy strażacy przy użyciu sań lodowych, linek oraz koła ratowniczego przećwiczyli różne techniki podejmowania poszkodowanych, którzy wpadli do wody.

Jednocześnie przestrzegamy i apelujemy o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności przy  wchodzeniu na niestabilny lód. Wchodzenie na lód zawsze jest RYZYKIEM I IGRANIEM ZE ŚMIERCIĄ. Pamiętajmy, że możemy z niego nie wrócić ...

 

/tekst, zdj.: kpt. Józef Baranowski/