W dniach 17-20 lutego br. w ośrodku szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu nurkowania podlodowego dla młodszych nurków MSW z województwa warmińsko–mazurskiego. Część praktyczna została przeprowadzona na jeziorze Krzywym, na oddanym niedawno stanowisku ćwiczeń z zakresu ratownictwa wodnego. Szkolenie przeprowadził nurek–instruktor z KW PSP w Olsztynie.

Szkolenie z zakresu nurkowania podlodowego jest niezbędne do prowadzenia działań przez nurków pod lodem zgodnie z rozporządzeniem z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.Podczas szkolenia strażacy poznali zasady budowy stanowisk do nurkowania pod lodem, zasady bezpieczeństwa, zapoznali się z psychofizycznymi aspektami tego typu nurkowania oraz zasadami doboru i przygotowania sprzętu. Nurkowie pod lodem  ćwiczyli sposoby asekuracji, samoratownictwo oraz przeszukiwanie dna zbiornika. Szkolenie ukończyło 13 strażaków z sześciu specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego: Elbląg, Bartoszyce, Mrągowo, Giżycko, Ostróda, Węgorzewo, co wpłynie bezpośrednio na podniesienie gotowości tych grup do prowadzenia działań ratowniczych na akwenach pokrytych lodem.

Tekst i zdjęcia:mł. kpt. M.Zakrzewski