Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadziła kolejne szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych.

W dniach 2-9 lutego bieżącego roku przeprowadzono szkolenie kierowców–konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Zajęcia teoretyczne realizowane były w formie prezentacji multimedialnych. Praktyczne zmagania przeprowadzono na terenie i obiektach KP PSP z wykorzystaniem sprzętu, pojazdów mechanicznych i wyposażenia, na którym pracują strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. Zajęcia, w których pomagali strażacy z JRG PSP to najlepszy sposób na „posmakowanie” tematyki pożarniczej, opanowanie zasad działań ratowniczych, czy skutecznego wykorzystania sprzętu.

Szkolenie ukończyło 17 strażaków czynnych - członków jednostek operacyjno–technicznych. Wśród uczestników szkolenia byli przedstawiciele: OSP Braniewo, OSP Żelazna Góra, OSP Lipowina, OSP Frombork, OSP Wielkie Wierzno, OSP Wilczęta, OSP Pieniężno, OSP Pluty, OSP Lechowo.

 /st. kpt. I. Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/