W piątek, 12 grudnia około godz. 10:00 braniewscy strażacy przeprowadzili ćwiczenia taktyczno–bojowe w budynku Komendy Powiatowej Policji w Braniewie.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar w piwnicy budynku. Zadaniem strażaków było dotarcie do źródła ognia, przeszukanie pomieszczeń oraz ewakuacja i udzielenie pomocy medycznej poszkodowanym. Sprawdzeniu poddano również przepływ informacji pomiędzy służbami na miejscu pożaru, ewakuację mienia i osób z zagrożonego budynku, współdziałanie pomiędzy osobami funkcyjnymi. Ćwiczenia były również doskonałym momentem na sprawdzenie elektronicznych systemów przeciwpożarowych, w które wyposażony jest budynek komendy policji.

/st. kpt. I. Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/