W okresie od 24 października do 30 listopada 2014 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku prowadziła szkolenie podstawowe strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.  Celem szkolenia było przygotowanie strażaków-ochotników do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych podczas akcji.

Szkolenie obejmowało 108 godzin, w tym: 46 godz. teorii i 62 praktyki. Kursanci przyswoili wiedzę i umiejętności w zakresie, miedzy innymi: sprzętu ratowniczego i gaśniczego, łączności, pierwszej pomocy medycznej oraz taktyki działań gaśniczych i podstawowej organizacji akcji ratowniczej.  Zajęcia prowadziła kadra z Komendy Powiatowej PSP w Olecku, a kierownikiem kursu był dowódca jednostki  - st. kpt. Jerzy Gołembiewski. Dzięki ukończeniu tego szkolenia strażacy-ochotnicy będą mieli prawo do bezpośredniego uczestniczenia w akcjach, ćwiczeniach oraz kolejnych kursach uzupełniających i specjalistycznych przewidzianych dla strażaków-ochotników. Do egzaminu przystąpiło 46 uczestników szkolenia, wszyscy otrzymali ocenę pozytywną.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku składa serdeczne podziękowania Nadleśnictwu Olecko za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu ćwiczeń z obsługi pilarek do drewna oraz Komendzie Powiatowej Policji za poprowadzenie zajęć z kierowania ruchem podczas akcji ratowniczych na drogach. Szczególne podziękowania składamy również  ratownikom z „OLMEDICA” w Olecku za prowadzenia zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

./zdjęcia KP PSP Olecko, tekst: st.kpt. Tomasz Jagłowski/