30 listopada 2014 roku w nidzickiej komendzie powiatowej PSP odbył się egzamin końcowy kierowców ochotniczych straży pożarnych powiatu nidzickiego, którzy w dniach 15-16 i 22-23 listopada br. wzięli udział w  szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

Szkolenie miało na celu podniesienie poziomu wyszkolenia oraz umiejętności druhów kierowców pojazdów pożarniczych w OSP.

Podczas 41.godzinnego kursu 22 strażaków uprawnionych do prowadzenia pojazdów szkoliło się w zakresie dotyczącym obowiązków kierowcy samochodu pożarniczego. Tematyka szkolenia obejmowała zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych, obsługę techniczną, konserwację i eksploatację sprzętu i pojazdów pożarniczych, motopomp, autopomp, hydraulicznych narzędzi ratowniczych, pił,  sprzętu ochrony dróg oddechowych, sprzętu łączności i alarmowania.

Szkolenie zakończone zostało egzaminem, który składał się z etapu obejmującego właściwe rozwiązywanie testu wyboru, po którym kursanci przystąpili do sprawdzianu umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Egzamin zdało 21 kursantów.

Kurs i egzamin przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy.

 /Tekst i  zdjęcia: asp.sztab.Andrzej Osowski/