W dniach 3–25 listopada bieżącego roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadziła szkolenie podstawowe strażaków OSP.

W kursie realizowanym jednoetapowo uczestniczyli druhowie ochotnicy z powiatu braniewskiego. Łącznie do egzaminu przystąpiło 17 osób, które zdały egzamin zarówno w formie praktycznej jak również teoretycznej. W większości uczestnicy szkolenia to ludzie młodzi zainteresowani działalnością na rzecz pożarnictwa ochotniczego we własnych małych społecznościach. Obserwując zaangażowanie oraz zainteresowanie pożarnictwem, można śmiało stwierdzić, że będzie to mocne zasilenie szeregów OSP. Zajęcia teoretyczne realizowane były  w formie prezentacji multimedialnych dostępnych w formie elektronicznej dla słuchaczy szkolenia. Zajęcia praktyczne przeprowadzono na terenie i obiektach KP PSP z wykorzystaniem sprzętu, pojazdów mechanicznych i wyposażenia na którym pracują strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. Zajęcia praktyczne, w których pomagali strażacy z JRG PSP to najlepszy sposób na "posmakowanie" tematyki pożarniczej, opanowanie zasad działań ratowniczych czy skutecznego wykorzystania sprzętu. Od pierwszych zajęć widać było zaangażowanie i chęć zdobycia wiedzy przez młodych adeptów sztuki pożarniczej, którzy wykorzystywali większość czasu na praktyczne zmagania ze sprzętem. Duży nacisk kładziony był na skuteczność działań z wykorzystaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych, umiejętność wykorzystania drabin pożarniczych oraz znajomość sprzętu.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/