W piątek 21 listopada, na terenie braniewskiego terminalu przeładunkowego gazu płynnego propan–butan „Glob – Terminal” odbyły się  ćwiczenia Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej   „GLOB TERMINAL 2014”.

Terminal przeładunkowy stanowi zakład dużego ryzyka, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami należy przeprowadzać co trzy lata ćwiczenia taktyczno–bojowe.

W ćwiczeniach uczestniczyły wszystkie służby ratownicze znajdujące się w  Braniewie. Główne zadania realizowali strażacy z KP PSP w Braniewie, którzy byli wspierani przez strażaków z Wojskowej Straży Pożarnej oraz strażaków-ochotników z jednostek OSP. Scenariusz ćwiczeń zakładał wyciek gazu a następnie pożar na stanowisku napełniania autocystern. Płomień ogrzewał płaszcz zbiornika autocysterny zwiększając prawdopodobieństwo i ryzyko powstania wybuchu BLEVE. Ze względu na brak możliwości samodzielnego usunięcia zagrożenia przez pracowników terminalu przeładunkowego, którzy rozpoczęli pierwsze działania ratownicze, do działań skierowano znaczne zasoby ratownicze z miasta Braniewa oraz powiatu braniewskiego. W wyniku uwolnienia, a następnie pożaru gazu, ranne zostały dwie osoby.

Zasadniczym celem ćwiczeń było sprawdzenie wewnętrznego i zewnętrznego planu ratowniczego opracowanego dla zakładu dużego ryzyka, który został poddany aktualizacji. Podczas ćwiczeń sprawdzono procedury związane z powiadamianiem okolicznych mieszkańców oraz pracowników zakładów pracy o zagrożeniu, informowaniem władz samorządowych /miejskich i powiatowych/, procedurę zwiększenia ciśnienia sieci hydrantowej na terenie zakładu, uruchamiania dodatkowych zasobów ratowniczych, organizowania objazdów, uruchomienie dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego, powołanie sztabu akcji i doskonalenie techniki dowodzenia na szczeblach interwencyjnym i taktycznym, współdziałanie kierownictwa zakładu ze służbami ratowniczymi oraz działanie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego.

Główne zadania realizowane przez strażaków to: wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiedni dobór sprzętu zabezpieczającego ratowników w strefie niebezpiecznej, gaszenie powstałego pożaru na froncie załadunku autocystern, odpowiednia technika uszczelniania wycieków, ograniczenie strefy niebezpiecznej przez postawienie kurtyn wodnych, zbudowanie alternatywnego zaopatrzenia wodnego z wykorzystaniem pobliskiego zbiornika wodny oraz dostępu do rzeki Pasłęki, sprawienie bezobsługowych stanowisk gaśniczych, ewakuacja i pomoc medyczna osób poszkodowanych, współdziałanie sił i środków na miejscu zdarzenia oraz wokół terenu przyległego w pobliżu terminalu gazowego.

Ćwiczenia obserwowali Zastępca Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie bryg. Michał Kamieniecki oraz przedstawiciele KW PSP w Olsztynie i KP PSP w Iławie. Punkt przeładunku gazu płynnego „GLOB TERMINAL” stanowi jeden z dwóch zakładów dużego ryzyka znajdujący się na terenie województwa warmińsko–mazurskiego.

Organizatorem ćwiczeń były Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. W ćwiczeniach uczestniczyła większość strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej, strażacy-ochotnicy z jednostek OSP: Braniewo, Frombork, Wielkie Wierzno, Lipowina, Długobór, Płoskinia, Pieniężno, Żelazna Góra, zespół ratownictwa medycznego, funkcjonariusze KPP w Braniewie, przedstawiciele Straży Granicznej w Braniewie, straż miejska.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/