14.11.2014 roku o godz. 11.00 w miejscowości Redaki, gm. Susz (powiat iławski) na terenie rozlewni gazu płynnego propan-butan DRAGONGAZ sp. z o.o. odbyły się ćwiczenia Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - „REDAKI 2014”.

DRAGONGAZ sp. z o.o. jest jednym z dwóch zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Ćwiczenia tego typu realizowane muszą być cyklicznie zgodnie z przepisami, co trzy lata. Organizatorami ćwiczeń były Komenda Wojewódzka w Olsztynie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.

W ćwiczeniach udział wzięły także wybrane siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu iławskiego oraz aplikacyjnie siły odwodowej Kompanii Gaśniczej „Jeziorak” i specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego z Olsztyna.

Służbami uczestniczącymi w ćwiczeniach były również patrole policji i wyznaczeni funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Iławie oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i struktury zarządzania kryzysowego miasta i gminy Susz.

Ćwiczenia miały na celu m.in. doskonalenie działań ratowniczo-gaśniczych, w szczególności z zakresu ratownictwa chemicznego, udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej oraz współpracy z innymi służbami. Dzięki ćwiczeniom możliwe było sprawdzenie w praktyce takich elementów, jak koordynacja działań, zasad dowodzenia na szczeblach interwencyjnym i taktycznym oraz organizacji wymaganego zaopatrzenia w wodę.

Analizie poddano również zabezpieczenie logistyczne, możliwości wypracowania optymalnych rozwiązań, a także sprawdzenie funkcjonowania Zewnętrznego Planu Ratowniczego oraz systemów zabezpieczeń i możliwości gaszenia pożaru rozlewni gazu płynnego już na poziomie działań podjętych przez pracowników zakładu. Ważnym aspektem ćwiczeń była możliwość prowadzenia ewakuacji mieszkańców Redak,
która w przypadku wystąpienia realnego zdarzenia mogłaby objąć całą miejscowość.

Założenie do ćwiczeń przewidywało pożar w jednym z pomieszczeń napełniania butli oraz awarię systemu załadunku autocystern, w wyniku której doszło do niekontrolowanego wycieku gazu. W zdarzeniu poszkodowani zastali pracownicy: operator dystrybutora gazu oraz kierowca cysterny. Doszło również
do zapalenia się mieszaniny gazowej. Powstały płomień zaczął ogrzewać płaszcz autocysterny, co mogło doprowadzić do groźnego wybuchu BLEVE.

W takich zdarzeniach zadania straży pożarnej polegają głównie na ewakuacji rannych i udzieleniu im pomocy medycznej; równoległe prowadzone są działania mające na celu określenie strefy niebezpiecznej, ograniczenie chmury gazowej i uszczelnieniu wycieku gazu.

W przypadku pożaru podjęte zostaną – w zależności od jego rodzaju i charakterystyki – działania zmierzające do ugaszenia lub kontrolowanego wypalania gazu.

Każde z działań niesie za sobą konieczność zorganizowania wydajnego i stałego systemu zaopatrzenia wodnego, który zapewni skuteczność prowadzonych działań w każdym możliwym do zaistnienia scenariuszu. System taki wymaga wykorzystania dużych ilości sił i środków oraz pełne ich skoordynowanie. Ćwiczenia umożliwiają również zapoznanie się z samym zakładem oraz infrastrukturą drogową i kolejową, która w przypadku Redak uległa ostatnio ogromnym zmianom.

Każdy pożar – niezależnie od swojego charakteru – stanowi odrębne i indywidualne zdarzenie, w którym schematyczne działania mogą często zawieść. Dlatego tak ważne jest ciągłe prowadzenie ćwiczeń i analizowanie różnych scenariuszy wydarzeń, tak, aby działania służb ratowniczych w realnym zdarzeniu były jak najbardziej skuteczne. Wykazane w ćwiczeniach elementy do poprawy oraz spostrzeżenia obserwatorów i ćwiczących pozwolą na wyciągnięcie cennych wniosków, które usprawnią i wspomogą działania ratownicze w takich sytuacjach.

mł. kpt. Krzysztof Rutkowski – Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Iławie