W ostatnich dniach na terenie firmy” TIBOJ” w punkcie przeładunku gazu LPG odbyły się ćwiczenia z udziałem Państwowej Straży Pożarnej wspomaganej przez strażaków OSP.

Nowy punkt przeładunku gazu mieści się w pobliżu miejscowości Piórkowo w gm. Płoskinia. Scenariusz zakładał powstanie wycieku gazu z cysterny kolejowej znajdującej się na froncie rozładunkowym. Strażacy oprócz likwidacji zagrożenia, dotarcia do miejsca uszkodzenia cysterny i ograniczenia emisji substancji niebezpiecznej również udzielali pomocy dla osoby poszkodowanej znajdującej się w pobliżu uszkodzonej cysterny. Dodatkowo sprawdzono możliwość poboru środka gaśniczego z pobliskiego zbiornika ppoż. oraz działania instalacji ppoż., stanowiącej zabezpieczenie frontu rozładunkowego cysterny. To drugi punkt na obszarze powiatu braniewskiego gdzie odbywa się przeładunek gazu LPG.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/