28 października około godziny 10:00 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Ostródzie odebrał telefon o  zderzeniu kilku aut w okolicach miejsca obsługi podróżnych w Liksajnach za Miłomłynem w kierunku Gdańska, przy trasie S-7.

 

Inormacja nie była szczegółowa, osoba twierdziła, że widzi zdarzenie z  daleka, a nie może podejść bliżej ze względu na zatrzymujące się i  tworzące korek pojazdy. Niezwłocznie dyspozytor SKKP zadysponował zastępy z najbliższej OSP Miłomłyn, jrg Ostróda i jrg Morąg, Pogotowie Ratunkowe oraz Policję.  W trakcie dojazdu dyspozytor uzyskał dodatkowe informacje, że dojazd nie jest możliwy drogą S-7 ze względu na korek i  konieczne jest poruszanie się drogami technicznymi przy trasie. Jednocześnie kolejne osoby dzwoniące na numer alarmowy informowały o  dużej liczbie rannych w wypadku. Zadysponowano dodatkowe zastępy z OSP, zarządcę drogi, grupę ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża z Ostródy oraz namiot pneumatyczny. Po dojeździe pierwszych służb zabezpieczono miejsce wypadku, a Policjanci zablokowali drogę jednocześnie organizując objazdy. Miało to na celu umożliwienie dojazdu służbom ratowniczym. Dojeżdżające wozy strażackie musiały korzystać z dróg technicznych, otwierać zamknięcia i bramy, a także rozmontować i pokonać bariery linowe oddzielające pasy ruchu.

Dowódca z pierwszego zastępu z OSP Miłomłyn po dotarciu do miejsca wypadku wykonał rozpoznanie i przekazał meldunek do SKKP. Z rozbitych pojazdów wylewało się paliwo, spod pojazdu wydobywał się dym, ludzie byli uwięzieni w rozbitych pojazdach. Zabezpieczono miejsce wypadku, ustabilizowano pojazdy, wydzielono bezpieczną strefę dla ratowników. Jednocześnie rozpoczęto segregację poszkodowanych i wyznaczenie priorytetów ratowniczych wraz z przydziałem zadań. Przybyły na miejsce lekarz zweryfikował dokonaną segregację i przejął koordynację działań medycznych. Kolejne zastępy, które przybywały na miejsce włączały się do ewakuację poszkodowanych i organizację pomocy medycznej, podano pianę pod tlące się pojazdy, wyznaczono miejsca do segregacji grup poszkodowanych, rozstawiono namiot pneumatyczny gdzie zaopatrywano przed transportem grupę „czerwonych”. W tym czasie zarządca drogi ustawił świetlne znaki ostrzegawcze i tablice zmieniające zasady ruchu. Strażacy musieli także zabezpieczyć studzienki przed dostaniem się do instalacji burzowej wyciekłych płynów oraz przygotować lądowisko dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

 

Na szczęście były to tylko ćwiczenia! Praktyczne manewry, których celem było doskonalenie i utrwalenie procedur w przypadku zdarzeń masowych, wyglądały bardzo realnie. Przyczynili się do tego uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie. Pozorantów, którzy są uczniami klasy o profilu strażackim do ćwiczeń i realnych obrażeń przygotowali ratownicy PCK. Miejsce zdarzenia, uszkodzone pojazdy, stan oraz umiejscowienie „osób poszkodowanych” sprawiły, że ćwiczenia wyglądały bardzo realnie.

 

Celem ćwiczeń było:

- sprawdzenie skuteczności alarmowania,  sprawdzenie umiejętności poprawnego dysponowania sił i środków do działań,
– doskonalenie współpracy pomiędzy siłami PSP i Ochotniczych Straży Pożarnych,
– doskonalenie zasad współdziałania straży pożarnej z innymi służbami ratowniczymi podczas prowadzenia akcji ratowniczej przy zdarzeniu o  charakterze masowym,

– sprawdzenie powiatowego planu ratowniczego,
– doskonalenie budowy zaplecza logistycznego na terenie prowadzonych działań,
– zapoznanie ćwiczących z zagrożeniami występującymi w  transporcie drogowym, trudnościami w działaniach oraz możliwościami ratowniczymi,
– sprawdzenie umiejętności i wyszkolenia strażaków podczas zagrożeń związanych z akcją ratowniczo – gaśniczą oraz przygotowaniem i  organizacją ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów komunikacyjnych w  ruchu lądowym,
– sprawdzenie umiejętności wyznaczani lądowiska i przyjęcia helikoptera na lądowisku.

Wnioski i uwagi z ćwiczeń będą cennymi wskazówkami w procesie szkolenia i prowadzenia działań dla wszystkich podmiotów biorących udział w  ćwiczeniach. W ćwiczeniach udział wzięło 37 strażaków, 4 policjantów, 11 ratowników medycznych oraz służby drogowe zarządcy S-7.

tekst: P. Wlazłowski, zdjęcia: P. Abczyński