W dniu 24 października br. ok. godz. 10. 35. głos strażackich wozów zaniepokoił mieszkańców Kętrzyna. Wszystkie strażackie zastępy kierowały się w stronę Bazyliki Św. Jerzego, nad którą unosił się dym. Groźny pożar rozprzestrzeniał się bardzo szybko w części strychu nad zakrystią. Płomienie pojawiły się na dachu Bazyliki.

Całe szczęście to tylko symulacja zdarzenia na potrzeby scenariusza ćwiczeń, które odbyły się w dniu 24 października br. Specyfika obiektu wymusiła zaangażowanie wielu służb i podmiotów. W całych ćwiczeniach udział brali strażacy z kętrzyńskiej Komendy, ale również strażacy ochotnicy z Reszla, Barcian, Drogosz, Wilkowa i Srokowa oraz policjanci z Kętrzyna, a także strażnicy miejscy z Kętrzyna.

Dla strażaków ćwiczenia miały  charakter doskonalenia zawodowego, którego podstawowym celem było:

-          prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych w dużych obiektach sakralnych,

-          prowadzenie działań gaśniczych w strefach zadymionych,

-          prowadzenie zaopatrzenia w wodę z hydrantów oraz rzeki Guber,

-          praktyczne sprawdzenie możliwości sprzętowych oraz praktyk ratowniczych,

-          doskonalenie zasad łączności na miejscu akcji,

-          praktyczne sprawdzenie procedur postępowania i współdziałania różnych służb i instytucji (policja, straż miejska, itp.)

 Cele stawiane przed strażakami zostały osiągnięte. Ćwiczenia zostały ocenione przez Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie bryg. Zbigniewa Borysa na ocenę 4 . Poprawić należałoby umiejętności z zakresu prawidłowego prowadzenia linii gaśniczych w budynkach wysokich, w zakresie organizacji zaplecza kwatermistrzowskiego do długotrwałych akcji ratowniczych, umiejętności prowadzenia łączności radiowej pomiędzy poszczególnymi ratownikami, ale i pomiędzy służbami ratowniczymi.

 Zdjęcia: st. asp. Mariusz Czajkowski

Przekazał: mł. bryg. Szymon Sapieha