W dniu 13 października 2014 roku w miejscowości Botkuny, członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „GOŁDAP” doskonalili techniki linowe na jednym z wiaduktów kolejowych. Był to również dobry moment aby przeprowadzić coroczny egzamin z wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dla członków SGRW zgodnie z zasadami organizacji ratownictwa wysokościowego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

Przed wyjazdem grupy na miejsce ćwiczeń omówiono zasady BHP podczas prowadzenia działań ratowniczych na wysokości, jak również przeprowadzono sprawdzian wiedzy teoretycznej. Następnie strażacy pojechali do miejscowości Botkuny, gdzie przygotowali tor przeszkód. Wspomniany tor przeszkód obejmował następujące zagadnienia:

- poruszanie się po poręczówkach pionowych o łącznej długości 60 m przez 6 przepięć oraz łącznej długości zjazdu 60 m przez 6 przepięć,

- wchodzenie po 10 metrowej drabince speleo,

- wchodzenie po drzewie przy pomocy drzewołazów oraz zjazd z drzewa na linie i odzyskanie liny,

- budowa tyrolki oraz poruszanie się po niej za pomocą sprzętu alpinistycznego,

- wykonanie układu wyciągowego (wielokrążek podstawowy) z przejściem do opuszczania,

- budowa stanowisk ratowniczych w oparciu o istniejące naturalne punkty zamocowania,

- tworzenie ochrony lin: rolki krawędziowe, osłony, podkładki i odciągi (bloczki),

- asekurowanie ratownika dolną i górną asekuracją.

Osobą odpowiedzialną za test był Dowódca SGRW „Gołdap” asp. Grzegorz Feszter.


/teskt: kpt. Kamil Pawlukanis, zdjęcia: kpt. Kamil Pawlukanis, kpt. Andrzej Jabłoński/